Tin Tổng công ty - 22/06/2021

Tổng công ty HUD tiếp tục ủng hộ Quỹ Vác-xin 400 TRIỆU ĐỒNG

Ngày 19/6/2021, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội đã tổ chức chương trình “Mê Linh chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19” để kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cá...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 10/06/2021

Tổng công ty HUD ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Tp. Quảng Ngãi 50 triệu đồng

Chiều 9.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid -19.

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 02/06/2021

Tổng công ty HUD ủng hộ tỉnh Hà Nam 500 triệu đồng để phòng chống đại dịch Covid-19

Ngày 02/6/2021, tại UBND tỉnh Hà Nam, thay mặt CBNV Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đồng chí Phạm Văn Ân, Phó Tổng giám đốc HUD đã trao số tiền 500 triệu đồng để...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 29/04/2021

Cán bộ lãnh đạo Chủ chốt của HUD tham dự Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức do Đảng u...

Thực hiện Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 và Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc n...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 29/04/2021

Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn

Thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nhămg không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như liên tục bổ sung, cập nhật kiến thức pháp luật mới tới cán bộ, nhân viên, ngày 28/4/202...

Xem thêm