Tin Tổng công ty - 28/04/2021

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng ủy Khối DNTW: Tổng công ty HUD vinh dự có...

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 16/04/2021

Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 5 (mở rộng) và triển khai nhiệm vụ c...

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, 15/4/2021 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 14/04/2021

Tổng công ty tổ chức Lớp huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động năm 2021

Thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) số 84/2015/QH13 và Kế hoạch ATVSLĐ năm 2021 của Tổng công ty, ngày 14/4/2021, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 07/04/2021

HUD đã cơ bản hoàn thành nộp tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị mới Vân Canh

Khu đô thị mới Vân Canh, huyện Hoài Đức được UBND tỉnh Hà Tây giao HUD làm chủ đầu tư năm 2008. Sau khi có quyết định giao đất, Tổng công ty HUD đã triển khai đầu tư xây dựng dự án...

Xem thêm