HUD trong tôi - 07/06/2019

“HUD TRONG TÔI” lan tỏa yêu thương!

Cuộc thi “HUD trong tôi” được Tổng công ty phát động với mong muốn các đối tượng tham gia cuộc thi chủ yếu là các CBCNV, người lao động đã và đang công tác tại HUD. Một sự bất ngờ...

Xem thêm
HUD trong tôi - 20/05/2019

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD phát động Cuộc thi "HUD trong tôi".

Hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (10/10/1989 - 10/10/2019), nhằm tuyên truyền về quá trình xây dựng và trưởng thành của H...

Xem thêm